©2014-2022, LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 154 Đinh Công Tráng, TP. Vinh, Nghệ An.
Điện thoại: 02383.842.411 - Hotline: 0912.921.116
Email: lhhnna@hotmail.com Lịch công tác